С голяма любов и внимание учителите обучават и възпитават малките деца. Осигурени са условия, които помагат за адаптацията на децата и личностното им развитие. Приоритет в работата на учителите е сътрудничеството и организацията на съвместни инициативи с родителите.

Празниците и развлеченията в детската градина внасят много положителни емоции и радост в живота на хората от селата.