ДГ с. Крушари, изнесена група с. Телериг – сградата на детската градина намира се в централната част на селото.

Сформирана е една сборна група. За децата от съседните села Бакалово и Габер е осигурен транспорт и посещават детската градина.