ДГ с. Крушари, изнесена група с. Коритен - открита през 1971 година. Сграда е пригодена за детска градина.

Има една сборна група. С разнообразието си от дейности, детската градина се превръща в привлекателен център за деца и родители.

Осигурен е емоционален комфорт за малките деца, много добри условия за тяхното отглеждане и развитие ПРЕЗ НАСТОЯЩАТА 2017/2018 УЧЕБНА ГОДИНА СА ЗАПИСАНИ 14 ДЕЦА В ЕДНА РАЗНОВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОТ 3-7Г.

УЧИТЕЛИ НА ГРУПАТА: СТАРШИ УЧИТЕЛИ ВАСИЛКА ФИЛЕВА И ВЕСЕЛИНА ДИЧЕВА

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ: ДОМАКИН- ИВЕЛИН ИВАНОВ

ГОТВАЧ- СЛАВЧО СЛАВОВ

ЧИСТАЧ-ХИГИЕНИСТ- ГЮЛТЕН ХАЛИЛОВА И АНИФЕ ОСМАН

ПЕРАЧ- БАХТИЯР ЕМИН