“Есенни усмивки” – на 19.10.2017г. в двора на ДГ с.Крушари се провежда празник на август за всички групи. Децата се представят по избор с спортни игри, танци, песни и стихчете. Организиран бе и пикник с много игри и усмивки.